برترین ها http://afsordehgi.mihanblog.com 2019-09-18T14:08:46+01:00 text/html 2018-09-13T22:45:41+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی گلچین زیباترین شعر در مورد هدف http://afsordehgi.mihanblog.com/post/226 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر در مورد هدف</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد هدف,شعر در مورد هدف زندگی,شعر در مورد هدف آفرینش,شعری در مورد هدف,شعری در مورد هدف زندگی,شعر در مورد رسیدن به هدف,شعر درباره هدف,شعر درباره هدف زندگی,شعر زیبا در مورد هدف,شعر در مورد بی هدفی,شعری درباره هدف زندگی,شعری درباره هدف,شعر مولانا در مورد هدف,شعر درباره رسیدن به هدف,شعر درباره هدف در زندگی,شعر درباره ی هدف,شعر زیبا درباره هدف,شعر درباره ی هدف زندگی,شعری درباره ی هدف زندگی,اشعار زیبا در مورد هدف,شعری زیبا درباره هدف,شعر درباره بی هدفی,شعر در مورد هدف,شعر در مورد هدف زندگی,شعر در مورد هدف آفرینش,شعری در مورد هدف,شعری در مورد هدف زندگی,شعر در مورد رسیدن به هدف,شعر درباره هدف,شعر درباره هدف زندگی,شعر زیبا در مورد هدف,شعر در مورد بی هدفی,شعری درباره هدف زندگی,شعری درباره هدف,شعر مولانا در مورد هدف,شعر درباره رسیدن به هدف,شعر درباره هدف در زندگی,شعر درباره ی هدف,شعر زیبا درباره هدف,شعر درباره ی هدف زندگی,شعری درباره ی هدف زندگی,اشعار زیبا در مورد هدف,شعری زیبا درباره هدف,شعر درباره بی هدفی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف"><img class="alignnone wp-image-121692 size-full" title="شعر در مورد هدف" src="http://img.bisms.ir//2017/09/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف.jpg" alt="شعر در مورد هدف" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد هدف برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">اگر می خواهید خوشبخت باشید،</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">زندگی را به یک هدف گره بزنید،</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">نه به آدم ها و اشیاء </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر در مورد هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این همه پیچ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA"> این همه گذر</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">این همه چراغ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">این همه علامت<br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و همچنان استواری در وفادار ماندن</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">به راهم</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">خودم</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">هدفم</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">و به تو</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">وفایی که مرا</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">و تو را</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">به سوی هدف</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">راه می نماید</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر در مورد هدف زندگی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;">ای عشق</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a> هدف ما آن است </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;">جنگ ها را به تو واگذاریم </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;">پس پیروز شو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;">تو پیروز شو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;">و صدای قربانیانت را بشنو</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر در مورد هدف آفرینش</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مرغ دل عاشقست آنکه چو قصدش کنی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زخم خوری چون هدف از پر بی تیر او</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعری در مورد هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;ترکش پر تیر از رنگین لباسی شد هدف </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچو طفلان جامه رنگین هوس کردن چرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعری در مورد هدف زندگی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;از هدف گرد خدنگ گر مرو ظاهر شود </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هست خاکستر ز دلها شعله آواز را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر در مورد رسیدن به هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;چون هدف گردنکشی از خاکساری کرده ام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سینه ای آماده صد تیر می باید مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر درباره هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مرا سرگشته دارد چشم بی پروا نگاه او </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نگردد هیچ کس یارب هدف تیر هوایی را!</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر درباره هدف زندگی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;سفر مردم آگاه ز خود بیرون است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هدف تیر در آغوش کمان است اینجا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر زیبا در مورد هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;سرما و خط تسلیم به هم پیوسته است </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هدف ما نشود از قدم تیر جدا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر در مورد بی هدفی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;پشت دستش هدف زخم ندامت گردد </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر که از دست دهد گوشه دامان ترا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعری درباره هدف زندگی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;چون هدف، گردن امید برافراخته ام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تا چو مژگان به نظر جای دهم تیرش را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعری درباره هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;نمی رسد به هدف گر به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آسمان" href="http://www.jesarat.com/baran" target="_blank" rel="noopener">آسمان</a> رفته است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نکرده ترک هوا، ناوک هوایی ما</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر مولانا در مورد هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;این گردنی که من چو هدف برکشیده ام </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صائب نشان به تیر قضا می دهد مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر درباره رسیدن به هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;چون تیر، تا هدف نکنم هیچ جا </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مقام بیچاره رهروی که شود همسفر مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر درباره هدف در زندگی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;خواهد کمان هدف را پیوسته پای بر جا </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زان درنیارد از پا چرخ کبود ما را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%82%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر درباره ی هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;با عاجزی گردنکشان داغند از اقبال من</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با خاکساری چون هدف در خاک دارم تیرها</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر زیبا درباره هدف</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;تن خاکی هدف ناوک دلدوز قضاست </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خبر از خویش نداری که کجایی در <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/tabire-khab" target="_blank" rel="noopener">خواب</a></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-هدف">شعر درباره ی هدف زندگی</a></span></strong></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;لنگر از صاحبدلان، شوخی ز خوبان خوشنماست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از هدف استادگی، از تیر جولان خوشنماست</span></p><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص سیاه دانه و دیابت از نظر طب سنتی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد خواص کندر و دیابت برای کاهش و تنظیم قند خون</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چیدن گل</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%ac/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%ac/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گنج</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد قانون</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد حکیم</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد ذغال</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گنبد</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد حکایت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد فیلم</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دستشویی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دست گرفتن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر خوردن گل گاوزبان در هفته آخر بارداری چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علایم بیماری و درمان آلرژی و حساسیت به گلوتن چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گیلان</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دستبند</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گمشده</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d9%be%d8%b3/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d9%be%d8%b3/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چیپس</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد روز دانش آموز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دشنام</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><p style="text-align: left;"><br></p><p><br></p> text/html 2018-09-08T16:06:56+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی درمان و علت درد گردن و دست راست و چپ و شانه http://afsordehgi.mihanblog.com/post/225 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/what-is-neck-pain/">درد گردن</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درد گردن" href="http://www.jesarat.com/what-is-neck-pain/" target="_blank" rel="noopener">درد گردن</a> ،درد گردن و دست راست،درد گردن و شانه،درد گردن و دست چپ،درد گردن و پشت سر،درد گردن و شانه چپ،درد گردن و سر،درد گردن سمت چپ،درد گردن و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a>،درد گردن در اوایل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بارداری" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">بارداری</a>،علت درد گردن و دست راست،درد پشت گردن و دست راست،درد گردن و دست سمت راست،درد گردن دست راست،درد در دست راست و گردن،درمان درد گردن و دست راست،درد شدید گردن و دست راست</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/what-is-neck-pain/"><img class="aligncenter wp-image-152292 size-full" title="درد گردن" src="http://img.bisms.ir/2018/05/What-is-neck-pain.jpg" alt="درد گردن" width="444" height="263"></a></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> می خواهیم به درد گردن و دست ها بپردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار بگیرد</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">درد گردن</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گردن درد" href="http://www.jesarat.com/neck-pain" target="_blank" rel="noopener">گردن درد</a> یا گرفتگی گردن یک مشکل شایع است و در بیشتر مواقع موضوع جدی و نگران کننده ای نیست. درد گردن بعد از چند روز یا چند هفته به مرور بهبودی پیدا می کند. اگر شب در حالت نامناسبی خوابیده باشید، مدت طولانی پای کامپیوتر نشسته باشید و یا فشاری به عضلات در وضعیت نادرست اعمال شده باشد ممکن است دچار گردن درد شوید. <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="استرس" href="http://www.jesarat.com/stress" target="_blank" rel="noopener">استرس</a> و فشار عصبی نیز می تواند باعث ایجاد تنش در عضلات گردن و در نهایت باعث درد گردن شود</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">درمان درد گردن</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">شنا کردن باعث کاهش التهاب می شود، درد را تسکین می بخشد و اجازه انجام حرکات نامحدودی را به شخص می دهد. استفاده از بالش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آبی" href="http://www.jesarat.com/blue" target="_blank" rel="noopener">آبی</a>: برخی بیماران تأثیر بسیار خوب بالش آبی را تأیید کرده اند. آن ها می گویند با بالش آبی می توان به راحتی میزان سفتی بالش را تنظیم نمود. به طوری که آب بیشتر یاعث سفتی بیشتر بالش و آب کمتر نیز موجب نرم تر شدن بالش می شود.ملاتونین به شخص اجازه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a> خوب و کافی را می دهد. خواب خوب و کافی به روند درمان کمک می کند.استفاده از مکمل منیزیم: بسیاری از دردهای گردنی از آسیب ها یا پیچ خوردن عضلات ناشی می شوند. در مورد مصرف غذاهای غنی از منیزیم و یا استفاده از مکمل دارویی با پزشک مشورت کنید.در این نوع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماساژ" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" target="_blank" rel="noopener">ماساژ</a> از نوعی روغن استفاده می شود که با انجام ماساژ به داخل عضلات و مفصل ها نفوذ پیدا می کند، سموم عضلات را از بین می برد و باعث آرامش عضلات و حرکت بهتر مفصل ها می شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">علت درد گردن</span></strong></h3> <p>درد گردن میتواند به علت مشکلاتی در هر کدام از قسمت های تشکیل دهنده آن اتفاق بیفتد. مشکلاتی در استخوان، لیگامان، عضلات و اعصاب. گاهی مشکلات گردن موجب درد میشود ولی بیمار درد را در خود گردن احساس نمیکند. درد ممکن است در شانه یا در اندام فوقانی یا در ستون مهره ای سینه ای احساس شود. شایعترین علل درد گردن عبارتند از : کشش عضلات گردن – پیر شدن دیسک Disc degeneration – هرنی دیسک Disk herniation – ضربه – <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آرتریت" href="http://www.jesarat.com/arthritis" target="_blank" rel="noopener">آرتریت</a> روماتوئید –</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">درمان درد گردن و شانه</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">اول از همه باید گفت استفاده از یخ که در قدیم مرسوم بوده اصلاً توصیه نمی شود و به جای آن می توان از گرمای موضعی استفاده کرد. چرا که گرما کار کورتون را انجام می دهد و موجب استراحت تاندون ها و باز شدن رگ های گردن می شود. برای مراقبت از گردن باید موقع مطالعه به زاویه سر توجه کنیم. پایین بودن بیش از حد موجب فشار بر مهره های گردن می شود. تقویت عضلات شکم و پشت خود (بدن سازی) یک سینه بند طبی طبیعی برای نگهداری ستون فقرات خود خواهید داشت. کشش آرام عضلات، انعطاف پذیری آنها را زیادتر می کند. همچنین باعث می شود خون بیشتری به سمت عضلات تان جریان پیدا کند. حجامت یا بادکش را برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گرفتگی عضلات" href="http://www.jesarat.com/cramp" target="_blank" rel="noopener">گرفتگی عضلات</a> در چین و ویتنام بسیار پرطرفدار است.در این روش، در پوست سطحی پشت بدن، با وسیله ای خراش داده می شود. این عمل به منظور افزایش جریان خون و همچنین از بین بردن سموم و عناصر ناسالم از آن ناحیه انجام می شود. حجامت توسط جامعه علمی در حال آزمایش است که گاهی اوقات نتایج مثبتی نیز به همراه دارد. گردن را با روغن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نعنا" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9" target="_blank" rel="noopener">نعنا</a> ماساژ دهید چرا که این روغن با داشتن بوی قوی این گیاه کانال هایی در بدن که علایم درد را از مغز انتقال می دهد، مسدود می کند.</p> text/html 2018-09-06T17:17:07+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی راههای کنترل عصبانیت http://afsordehgi.mihanblog.com/post/224 <p align="center"><a href="http://afsordehgi.mihanblog.com/post/224" target="" title=""><b>راههای کنترل عصبانیت</b></a></p><p align="center">،کنترل عصبانیت،کنترل عصبانیت در زندگی زناشویی،کنترل عصبانیت خود،کنترل عصبانیت در مقابل کودکان،کنترل عصبانیت والدین،کنترل عصبانیت همسر،کنترل عصبانیت در کودکان،کنترل عصبانیت شدید،کنترل عصبانیت در برابر کودک،کنترل عصبانیت در دوران قاعدگی،کنترل خشم در زندگی زناشویی،کنترل خشم و عصبانیت در زندگی زناشویی،راههای کنترل خشم در زندگی زناشویی،کنترل خشم در زندگی مشترک،مهارت کنترل خشم در زندگی زناشویی،کنترل خشم خود،عصبانیت خود را چگونه کنترل کنیم،کنترل خشم در مقابل کودکان،راههای کنترل عصبانیت در مقابل کودکان،کنترل خشم در مقابل کودک،راههای کنترل خشم در مقابل کودکان،راههای کنترل خشم در مقابل کودک،کنترل عصبانیت در برابر کودکان،کنترل خشم و عصبانیت در مقابل کودکان،کنترل خشم والدین،کنترل خشم همسر،کنترل خشم همسران،راههای کنترل عصبانیت همسر،کنترل عصبانیت در مقابل همسر،کنترل خشم در کودکان ابتدایی،راههای کنترل عصبانیت در کودکان،کنترل عصبانیت کودکان،راههای کنترل خشم در کودکان،مهارت کنترل خشم در کودکان،روشهای کنترل خشم در کودکان،آموزش کنترل خشم در کودکان،راه های کنترل عصبانیت شدید،کنترل خشم شدید،کنترل خشم در برابر کودک،کنترل خشم در برابر کودکان،چگونگی کنترل خشم در برابر کودکان<br></p><p align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/khashm2.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/khashm2.jpg"></p><p align="center">برای اینکه بتوانید عصبانیت خود را کنترل کنید به این 10 توصیه توجه کنید.</p><p align="center"><br>بعد از یک روز کاری سخت و پرمشغله و کلی سر و کله زدن با کارمندان و مشتریان ماشین خود را روشن می‌کنید تا به خانه برگردید، اما ترافیک سنگین خیابان، آن‌قدر عصبانی‌تان می‌کند که مدام با دست روی فرمان ماشین می‌کوبید و فریاد می‌زنید. گاهی هم دست‌تان را روی بوق گذاشته و می‌خواهید هر طور که شده و از هر راهی از ترافیک فرار کنید. تازه این بخشی از داستان است. وقتی به خانه می‌رسید با کلی عصبانیت در را به هم می‌کوبید و بر سر همسر و فرزندتان هم داد می‌زنید. اما بدانید که کنترل بد عصبانیت نه تنها موجب ناراحتی اطرافیان‌تان می‌شود بلکه می‌تواند سلامت شما و روابط کاری‌تان و ارتباطات‌تان را هم به خطر بیندازد.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">1- ورزش کنید.</p><p align="center"><br>فعالیت جسمی به شما کمک می‌کند که عصبانیت شما طول ‌مدت کوتاه‌تری داشته باشد. با افزایش توان جسمی قدرت غلبه شما بر عصبانیت بیشتر می‌شود.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">2- شروع به نوشتن کنید.</p><p align="center"><br>کلماتی که موقع عصبانیت بیان می‌کنید را روی کاغذ بنویسید و سعی کنید دیگر هنگام مشاجره و عصبانیت آنها را تکرار نکنید.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">3- یک لحظه تفکر کنید.</p><p align="center"><br>در مراحل شدید عصبانیت بهتر است از مواجهه با فردی که از دست او عصبانی هستید دور شوید و در مقابل او قرار نگیرید. به جای این چند لحظه به خود فرصت بدهید تا آرام شده و در مورد روش‌های ابراز عصبانیت کمی فکر کنید.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">4- خشم‌تان را خالی نکنید.</p><p align="center"><br>این یک باور غلط اجتماعی است که می‌گویند بیرون ریختن <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>غضب و خشم</b></a> و عصبانیت همیشه بهترین راه احساس راحتی است. خالی کردن خود با فریاد و عصبانیت می‌تواند باعث بروز مشکلات بیشتر شود به جای اینکه آنها را حل کند. این کار می‌تواند روابط بین افراد را بدتر کرده و شیوه خوبی برای الگو بودن برای کودکان نیست.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">5 -حرف بزنید به جای داد زدن.</p><p align="center"><br>در مورد چیزی که دارید می‌گویید کمی فکر کنید و صدای‌تان را بلند نکنید. در مورد چیزی که شما را عصبانی کرده با آرامی توضیح دهید. سعی کنید قبل از اینکه پاسخ بدهید به آنچه فرد مقابل‌تان هم می‌گوید گوش کنید.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/khashm1.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/khashm1.jpg"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">6- تنوع را فراموش نکنید.</p><p align="center"><br>اگر می‌بینید که ترافیک و شلوغی خیابان‌ها شما را عصبانی می‌کند، از وسیله دیگری به غیر از اتومبیل خود برای رفت و آمد استفاده کنید یا اگر امکان دارد مکان شغل خود را نزدیک محل زندگی‌تان انتخاب کنید.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">7-به فواید و مضرات عصبانیت فکر کنید.</p><p align="center"><br>بعد از اینکه عصبانیت‌تان فروکش کرد با خود فکر کنید این عصبانیت چه فوایدی برای من و فرد مقابل داشت؟ آسیب‌ها و اثرات منفی آن روی من و دیگری چه‌قدر بود؟ آیا مشکل را برطرف کرد؟</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><br></p><p align="center">8- از مهارت حل مشکل استفاده کنید.</p><p align="center"><br>با خود فکر کنید و راه‌حل‌های دیگری را به غیر از عصبانیت برای حل مشکل پیدا کنید.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">9 -موقعیت را بپذیرید.</p><p align="center"><br>برخی چیزها را نمی‌توان تغییر داد. گاهی باید به جای عصبانی شدن وضعیت کنونی را پذیرفت و با آن سازگاری پیدا کرد. در این صورت لازم است شیوه‌های مقابله با مشکلات را یاد گرفته و یا آنها سازگار شوید.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">10- به سلامت خود بیندیشید.</p><p align="center"><br>عصبانیت موجب افزایش هورمون استرس و عصبانیت در بدن شما می‌شود که این خود موجب افزایش فشار خود شما می‌شود. پس بگذارید با آرامش مشکلات برطرف شود، چرا که عصبانیت‌های طولانی مدت و شدید سلامت قلب شما را هم به خطر می‌اندازد.</p><p align="center"><br></p> text/html 2018-09-03T11:19:24+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی چطور ماهی ماهی آزاد http://afsordehgi.mihanblog.com/post/222 <div align="center"><a href="http://afsordehgi.mihanblog.com/post/222" target="" title=""><b> چطور ماهی ماهی آزاد</b></a><br><br>سس ماهی قزل آلا با شربت برنج اووكادو سوشی: 200 گرم سوشی نوری زبانه ها: 3 آب: 1 فنجان سركه برنج: 30 میلی لیتر شكر: 1 قاشق غذاخوری نمك: 1/2 قاشق چای خوری آووکادو: 1 قارچ: 4 هویج متوسط: 2 ماهی آزاد دودی: 3 نازك ورق (اگر شما نمی خواهید از ماهی خالص استفاده کنید، می توانید از فیل مرغ استفاده نکنید، که شما سعی کرده اید، یا میگو جوشانده، یا به طور کلی، گوشت را از بین ببرید و از سبزیجات استفاده کنید، اما توصیه من به شما این است که بار دیگر سفارش اصلی و سعی کنید آن را همراه با Vsasibi و سویا. شرط Mybe آیا شما دم را دوست دارید) از تمام سرکه با شکر و نمک، خوب مخلوط و حرارت دادن تا زمانی که شکر و نمک در سرکه حل شود. آب و برنج سوشی (یک برنج گردوی ژاپنی) اگر شما نمیتوانید این نوع برنج را پیدا کنید، می توانید از برنج ایرانی به نام حسنی استفاده کنید، در این صورت آب بر اساس پخت همان برنج تنظیم می شود) بطری، آن را به آن بریزید. حدود 12 دقیقه جوشانید. سپس آن را از گرما برداشته و آن را خنک کن. (برنج دور ژاپنی پخته شده و نرم همانند است، اما برنج دیگر زمان پختن را ندارد. در هر صورت، برنج باید پخته شود و کمی نرم شود و ما باید پوست خود را داشته باشیم). برنج را در یک ظرف غیر فلزی قرار دهید و سرکه را به آرامی مخلوط کنید با برنج، و اگر شما هم می توانید آن را با یک فن در همان زمان خنک کنید، برنج شما شیشه ای را پیدا می کند (اگر در تابستان بودی، می توانید آن را انجام دهید در مقابل فن) آووکادو هویج و قارچ را به برش های نازک و بلند بریزید. مات را بر روی سطح فیلتر قرار دهید (می توانید از تشک های معمولی و ماتریکس های میکروفیبر استفاده کنید که به جای گلدان استفاده می شود). قرعه کشی روی ملائل سلفون سوشی را در یک طرف براق روی سلفون قرار دهید. دست های خود را با سرکه خیس کنید (سرکه را برای سلامتی بشویید) و برنج بکشید و آن را روی برگه سوشی قرار دهید و آن را گسترش دهید تا ورقه ورقه را پوشش دهید، اما 1 سانتیمتر از طرف آن ها برداشته شده و انتهای آن 2 سانتیمتر است. شما این کار را انجام نمی دهید، سوشی شما در پایان به خوبی بسته نیست. ارتفاع برنج کمتر از نیم سانتیمتر است. اول، ماهی قزل آلا را بر روی برنج قرار داده و Oakado را روی هویج و قارچ قرار دهید. سپس لوله را با سوشی شروع کنید و سپس لوله را فشار دهید تا آن را به خوبی ببندید. بعد از فشردن، یک مربع (مانند یک فرم آماده شده) را پس از اتمام با یک چاقوی تیز که خیس کرده اید، به آن بدهید. هر یک از برگ های Sushi نوری را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید. سوسیس باید با سویا، کیک خرد شده ترشی و عسل (پردازنده تند تند، سبز و بسیار تند) خدمت کند. شما باید یک کمی سس سویا را در یک سس کمی سوج حل کنید. شما می توانید سوشی را با انواع سبزیجات و غذاهای دریایی مانند ماهی قزل آلا، ماهی (خام)، اما توجه کنید که همیشه مواد اولیه است، اما شما می توانید از مواد پخته شده استفاده کنید، اما مطمئنا طعم و مزه اولیه را نمی دهد.<br>ماهی آزاد ماهی و افزایش قدرت جنسی<br><br>ماهی قزل آلی غنی از مواد معدنی شناخته شده به عنوان سلنیوم است که دارای سلنیوم بالاتر از ماهی تن و شاه ماهی است و با افزایش سیستم ایمنی خطر عفونت را کاهش می دهد و مهم ترین مواد معدنی برای افزایش ظرفیت جنسی و تولید مثل طحال است. مردان جوان<br>ماهی قزل آلا و قلب<br><br>یکی از بهترین منابع مصرف غیر ویتامین D ویتامین D است که بیشتر از سایر ماهی هاست و به جذب کلسیم و ذخایر معدنی در سیستم اسکلتی کمک می کند و ویتامین B12 با کم خونی عصبی به همراه عوارض عصبی و کاهش مقدار ید از میگو ، گوشت قرمز و مرغ، برای سنتز (تولید) هورمونهای تیروئید مفید است. کاهش استرس، تقویت عملکرد مغز، محافظت از پوست در برابر اشعه های UV، حدود 113 گرم سالمون، 87 درصد از نیاز روزانه بدن به امگا 3 را فراهم می کند و دارای اثرات مفیدی بر روی قلب و عروق هایی است که مانع از حمله قلبی، ریتم قلب نامنظم، لخته شدن خون در رگ ها و کاهش سطح کلسترول بد است. مقدار ید بالاتر از میگو، گوشت قرمز و مرغ بود.<br>عنصر ماهی ماهی قزل آلا<br><br>ماهی قزلقی غنی از امگا 3، کلسیم، ید، فسفر، آهن، پتاسیم و سدیم و ویتامین A، D و 21B است که دارای محتوای ماهیانه بالاتر از سایر ماهی ها است که به جذب مواد معدنی، به ویژه کلسیم کمک می کند.</div> text/html 2018-04-30T00:20:08+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد تفنگ http://afsordehgi.mihanblog.com/post/221 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد تفنگ ,شعر در مورد تفنگ بختیاری,شعر در مورد تفنگ برنو,شعر در مورد تفنگ سرپر,شعر در مورد اسلحه,شعر درباره تفنگ,شعر درباره تفنگ برنو,شعر لری در مورد تفنگ,شعر لری درباره تفنگ برنو,شعر در مورد تفنگ سر پر,شعر درباره اسلحه,شعری درباره تفنگ,شعر درباره ی تفنگ,شعر لری درباره تفنگ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ"><img class="alignnone wp-image-148507 size-full" title="شعر در مورد تفنگ" src="http://img.bisms.ir/2018/04/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ.jpg" alt="شعر در مورد تفنگ" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد تفنگ برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">صدای نام تو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">سنگی‌ست که به دریاچه‌ی آرام پرتاب می‌شود</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نام تو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">صدای آرام سم‌ضربه‌هایی‌ست در شب</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">روی شقیقه‌ی من</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نام تو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">شلیک سریع تفنگی مسلح شده است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">از عشق</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">اگر به زبان آمدیم فصلی را باید</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">برای خود صدا کنیم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تصنیف‌ها را بخوانیم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که دیگر زخم‌هامان بوی بهار گرفت.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بمان:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که برگ خانه‌ام را به خواب داده‌ای</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">فندق بهارم را به باد</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و رنگ چشمانم را به آب.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تفنگی که اکنون تفنگ نیست،</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و گلوله‌یی که در قصه‌ها</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">عتیقه شده است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">روبروی کبوتران</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تشنگی پرندگان را دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ بختیاری</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">شلیک هر گلوله خشمی است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">که از تفنگ کم می‌شود</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">سینه‌ام را آماده کرده‌ام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">تا تو مهربان‌تر شوی…</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ برنو</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چه فرقی می کند “دوستت دارم” هایت را </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قبلا به پای کسی ریخته باشی یا نه</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> وقتی این تفنگ</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با آخرین تیرش هم مرا خواهد کشت!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ سرپر</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من دیگر </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تفنگم را شسته و آویختم </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چشم هایت </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکارم کردند </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد اسلحه</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زبانِ تو را می فهمم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مثل گلوله ای</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که زبانِ تفنگ را می فهمد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر درباره تفنگ</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="color: #0000ff;">چشمت تفنگ است </span></p> <p style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="color: #0000ff;">و نگاهت </span></p> <p style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="color: #0000ff;">گلوله ایی </span></p> <p style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="color: #0000ff;">تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="color: #0000ff;">قلبی را نشان رفته ایی </span></p> <p style="text-align: center;"><span dir="rtl" style="color: #0000ff;">خطا حتی اگر کنی<br> </span></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هدف به سمت تیر تو پرتاب می شود</span></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر درباره تفنگ برنو</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درخت که می شوم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو پائیزی </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشتی که می شوم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو بی نهایت طوفانها </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تفنگت را بردار </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و راحت حرفت را بزن </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر لری در مورد تفنگ</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سوگند می خورم به مرام پرندگان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در عرف ما، سزای پریدن تفنگ نیست</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر لری درباره تفنگ برنو</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همیشه اول و آخر تو می بری از من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تمام وقت را صرف صلح و جنگ نکن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فقط بخواه به پایت نمرده جان بدهم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای کشتن من خواهش از تفنگ نکن</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ سر پر</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عشق! آن هم وسط نفرت و باروت و تفنگ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانه انداخت و از شرم ندیدم تله را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و تو خندیدی و از خاطره ها جا ماندم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با تو برگشتم و مجبور شدم قافله را…!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر درباره اسلحه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">امشب افسوس نشد بر سر قولم باشم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نشد از فاصله ها غصه تراشی نکنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گر تفنگی برسانند به من، نامردم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا سحر مغز خودم را متلاشی نکنم!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعری درباره تفنگ</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این جوانی جزتو خیلی چیزها را هم گرفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ازدوچرخه تا تفنگ و تیله هایم حیف شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قدر انگشتان دستم دوستت میداشتم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیر فهمیدم که کم بود ادعایم حیف شد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر درباره ی تفنگ</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پرنده باش، دل آسمان برای تو تنگ است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگرچه آنچه به راه تو دوخته ست، تفنگ است</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نترس، اهلی دنیا نشو، به خاک نشستن</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای آن که دلش رنگ آسمان شده، ننگ است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر لری درباره تفنگ</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زبس بکشت حسد خرمن است آفتها </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دمیکه تیر نبارد تفنگ میبارد </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زدام حادثه (بیدل) رهائی امکان نیست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که قطره تو بکام نهنگ میبارد</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تفنگ">شعر در مورد تفنگ</a></strong></span></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پشه">شعر در مورد پشه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پشمک">شعر در مورد پشمک</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af/">شعر در مورد پنجره فولاد</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پفک">شعر در مورد پفک</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پلنگ">شعر در مورد پلنگ</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-03-16T02:26:52+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی کندر برای لاغری http://afsordehgi.mihanblog.com/post/220 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص فوق العاده <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/">کندر برای لاغری</a> و تقویت حافظه</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;کندر برای لاغری ،کندر برای لاغری خوب است،خواص کندر برای لاغری،خوردن کندر برای لاغری،عرق کندر برای لاغری،کندر لاغری،خواص کندر لاغری،خواص کندر در لاغری،کندر و لاغری،کندر باعث لاغری میشود</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa1363f9d917_jesarat.com-2018-03-8.jpg" alt="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " width="350" height="263"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص کندر برای لاغری می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/">خواص کندر برای لاغری</a></span>&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کندر در حقیقت صمغ گیاهی به همین نام است که مزه‌ای گس و تلخ دارد. این صمغ از زمان‌های بسیار قدیم توسط درمانگران طب سنتی برای درمان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده بوده و امروزه نیز به ۳ صورت خوراکی، موضعی و بخور مصرف می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;این صمغ از زمان‌های بسیار قدیم توسط درمانگران طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده بوده و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> امروزه نیز به ۳ صورت خوراکی، موضعی و بخور مصرف می‌شود. به باور بسیاری از مردم، مصرف کندر موجب افزایش حافظه و تقویت ضریب هوشی افراد می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کندر ارزشی برابر طلا دارد و توسط مصریان، یهودیان، یونانیان، رومیان و ایرانیان برای اهداف عمومی و روحی مصرف می شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ک</span><span style="color: #0000ff;">ندر یک ماده گیاهی سرشار از خاصیت های پزشکی است. شاید این گیاه را در هنگام سوزاندن با اسپنددانه دیده باشید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از خصوصیات عصاره کندر، طعم بسیار تلخ آن است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa13640487be_jesarat.com-2018-03-8.jpg" alt="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " width="350" height="241"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">اگر کندر را آب سرد </span><span style="color: #993300;">بخورید، اسهال را بند و استفراغ را قطع می کند و یکی از مهمترین خواص دیگری که بسیار مفید و جالب </span><span style="color: #993300;">توجه بود،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> این است که براستی مقوی حافظه و مرتفع کننده ی فراموشی و ضعف حافظه است.که براستی تاثیر بسزایی </span><span style="color: #993300;">دارد، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">جویدنش مانند آدامس لثه را محکم میکند و بوی دهان را میزداید و روایت شده برای حفظ قرآن و </span><span style="color: #993300;">قطع ادرار و بلغم از آن بخورند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">بعضی وقتها بروی سفیدی چشم نقطه ای سرخ و یا کود رنگ پیدا می </span><span style="color: #993300;">شود که آن را طرفه می گویند، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">اگر دود کندر را به چشم دهند آن را برطرف می کند. مصرف کندر </span><span style="color: #993300;">به خصوص زنان باردار و تأثیر آن بر روی حافظه نوزاد از قدیم الایام مورد تأکید بوده.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/">کندر برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از نظر حکمای طب سنتی کندر گرم و خشک است و از نظر خواص آن معتقدند که خشک کننده و قابض و بندآورنده خون است، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گازها را تحلیل می برد و در <em>تقویت حافظه</em> بسیار موثر است، از خونریزی های خارجی و خونروی از سینه جلوگیری می کند و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اگر با صمغ خورده شود برای رفع بدبویی بینی و تنگی نفس و سرفه مزمن رطوبتی موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همچنین اگر با عسل خورده شود برای رفع فراموشی مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اگر تا چند روز هر روز 3 گرم آن را در آب بخیسانید و ناشتا بخورید برای رفع فراموشی و زیادی بلغم مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ناگفته نماند استفاده کندر تا دو هفته مفید است و استفاده طولانی عوارضی بهمراه دارد.</span></p> <p>بیشتر بخوایند :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مضرات-کندر-چیست">کندر چیست</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کندر-در-بارداری/">کندر در بارداری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/frankincense/">کندر</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خوردن-کندر-و-سقط-جنین-مادر-باردار/">کندر و سقط جنین</a></span><br> </strong></h2> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa13640ca6a8_jesarat.com-2018-03-8.jpg" alt="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " width="350" height="184"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">برای کوچک کردن شکم و داشتن شکمی صاف آمده است که صبح ناشتا کندر بجوید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/">خواص کندر برای لاغری و حافظه</a></span><br> </strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درمانگران طب سنتی برای درمان خواب‌آلودگی و بی‌حالی ناشی از تجمع بلغم در بدن، نسخه‌ای دارند که</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به کمک آن می‌توان بلغم زائد بدن را دفع کرد و به درمان بی‌خوابی و حتی بوی بد دهان پرداخت. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای تهیه این نسخه کافی است یک نخود کندر را با یک نخود مصطکی و یک فندق سقز ترکیب کرده و آن را بجوید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> برای تهیه این مواد می‌توانید به داروخانه‌های گیاهی در سطح شهر مراجعه کرده و با تهیه این مواد و جویدن آن علاوه‌بر بی‌خوابی،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بوی بد دهان خود را نیز درمان کنید. علاوه‌بر این همین نسخه می‌تواند ترکیب بسیار مناسبی برای افرادی باشد که به کمر درد یا درد مفاصل از قبیل درد زانو مبتلا هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مصرف این نسخه موجب کاهش و تسکین دردهای مفصلی نیز می‌شود.</span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa13641556e1_jesarat.com-2018-03-8.jpg" alt="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " width="350" height="197"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">روغن کندر خواص ضد عفونی کننده و گندزدایی و ضد میکروبی دارد. </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">از آن می توان در زخم ها برای جلوگیری از کزاز استفاده کرد و برای عفونت های داخلی هم مفید و موثر است.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">کندر خواص ضد التهابی داشته و برای بهبود بیماری های التهابی روده بسیار مفید است.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> روغن کندر برای معده درد و ناراحتی ها و دردهای شکمی خوب است و باعث بهتر شدن هضم و حتی کم کردن گازهای روده می شود.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/">خوردن کندر برای لاغری</a></span>&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کندر علاوه‌ بر خواص درمانی که در تسکین دردهای مفصلی، درمان بوی بد دهان و افزایش میزان هوش کودکان دارد، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص کم‌نظیر دیگری دارد که به برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صاف شدن آن می‌شود. این صمغ گیاهی با کاهش خلط و ترشحات حلقی خشونت صدا را برطرف می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; تجویز مصرف کندر به‌ صورت خوراکی موجب کاهش خونریزی شدید در خانم‌هایی که خونریزی‌های بسیار شدید در سیکل قاعدگی دارند، می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درمانگران طب سنتی بر این باورند که مصرف کندر در افراد مبتلا به اسهال و افرادی که دچار تب و استفراغ هستند بسیار موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاک کننده قلب و مغز، بادشکن، حابس خون، مقوی دل و مقوی حافظه است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;صاف کننده صدا و برطرف کننده خفقان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;اگر با صمغ عربی مصرف شود برطرف کننده بوی بد بینی و تنگی نفس و سرفه مزمن رطوبی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;اگر با عسل مصرف شود برطرف کننده فراموشی است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مصرف آن با مویز و آویشن به صورت خوردن یا جویدن، جهت رفع سنگینی زبان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;خوردن خیسانده آن صبح ناشتا جهت رفع کندذهنی و فراموشی مؤثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مصرف کندر با شکر جهت رفع ضعف معده و تحلیل بادهای غلیظ و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خشک کردن رطوبت و تقویت هضم و جلوگیری از قی و فساد هضم و اسهال چرب و جلوگیری از خونریزی بواسیر مجرّب است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مصرف&nbsp;کندر به همراه روغن زیتون و عسل جهت تسکین دردهای مفاصل و دردهای سرد مزمن استخوانی و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچنین مصرف آن با روغن کنجد جهت کاهش خشکی مفاصل توصیه شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مصرف آن به همراه زرده تخم مرغ نیم برشت جهت تقویت میل جنسی و تولید منی مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مصرف آن با روغن مورد مانع از ریختن مو می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa136420eb6b_jesarat.com-2018-03-8.jpg" alt="کندر برای لاغری , خواص کندر برای لاغری , مصرف کندر برای لاغری " width="350" height="257"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">بسیاری از درمانگران بر این باورند، افرادی که بدزخم هستند و زخم‌هایشان در مدت زمان بیشتری خوب می‌شود با</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">مکیدن یا جویدن یک نخود کندر به‌صورت روزانه به‌مدت ۳ تا ۴ روز می‌توانند به درمان سریع‌تر زخم‌ها کمک کنند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-برای-لاغری/">کندر برای لاغری</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/نحوه-استفاده-از-کندر-و-خواص-آن/">کندر و خواص آن</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-مضرات-مصرف-کندر-خوراکی/">کندر خوراکی</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"> <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-کندر-و-تقویت-حافظه-در-کودکان/">کندر و تقویت حافظه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کندر-رومی">کندر رومی</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-02-26T11:21:03+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی جوانه ماش http://afsordehgi.mihanblog.com/post/219 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">طرز تهیه و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش">جوانه ماش</a> و لاغری و در دوران بارداری و کودکان<br> </span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com">سایت جسارت</a></span></strong> به طرز تهیه و <strong><span style="color: #ff0000;">خواص جوانه ماش</span></strong> و لاغری و در دوران بارداری و برای کودکان می پردازیم امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروروان گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش پر خاصیت را چقدر می شناسید؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش</strong></span> سرشار از مواد مغذی بوده و انرژی‌زای واقعی است.بهتر است بدانید <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ ماش</span></strong> ترد و خوشمزه بوده و طعم آن کمی شیرین است و هضم آن نسبت به ماش پخته شده راحت‌تر صورت می‌گیرد و دارای خواص بیشتری نسبت به ماش است و همین امر این جوانه را منحصربفرد کرده است<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19387 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-4.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">در واقع چینی‌ها و هندی‌ها از این <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه</span></strong> در بسیاری از موارد آشپزی و نیز موارد درمانی بیشتر استفاده می‌کنند.به عنوان مثال برای مصارف درمانی در سم‌زدایی بدن و خاصیت ادرارآور بودن آن استفاده می‌ نمایند.بهتر است بدانید که <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش</strong></span> سرشار از ویتامین c است که این مقدار در<span style="color: #ff0000;"><strong> ماش</strong></span> پخته وجود ندارد. <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ماش</span></strong> انرژی‌زای واقعی بوده و سرشار از مواد مغذی می باشد.<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌های ماش</span></strong> برعکس دیگر سبزی‌جات که هرچه بیشتر رسیده می‌شوند خواص تغذیه‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد، خواص خود <a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B1%D8%A7/">را</a> تا زمانی که به مصرف برسند حفظ می‌نمایند.<a href="http://www.jesarat.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%86-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/">جوانه ی ماش سرشار از لسیتین است</a> و سبب کاهش کلسترول خون نیز می شود در نتیجه به کاهش چربی کبد کمک می کند و از کبدچرب پیشگیری می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19388 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-1.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a><br> <span style="color: #000080;"> واقعیت این است که <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه‌ها</strong></span>، غنی‌ترین منبع آمینواسیدها (برای پروتئین)، ویتامین‌ها و مواد معدنی به شمار می روند و نیز دارای فیبر خوبی هم هستند. <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ها</span></strong> شامل انواع ویتامین‌های (a, b, c, d, e, k)، اسید فولیک و نیز منبع عالی از آهن، پتاسیم، کلسیم،‌ فسفر، منیزیم و روی هستند.قابل ذکر&nbsp; است که خواص تغذیه‌ای <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ها</span></strong> نسبت به نوع <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه</span></strong> متغیر است. جالب است بدانید <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ماش</span></strong> حاوی فیتوکمیکال‌های استروژن مانندی درون خود موسوم به ایزوفلاوون‌ها است که مصارف درمانی بسیاری دارند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19389 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-2.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #ff0000;"><strong>روش آماده‌سازی جوانه ماش</strong></span> را یاد بگیرید.در ابتدا <strong><span style="color: #ff0000;">ماش‌ها</span></strong> را خوب بشویید،سپس آن‌ها را درون آب خیس کرده و به مدت 12 ساعت در جای تاریک و خنک بگذارید.سپس آن‌ها را دوباره بشویید و به مدت 12 ساعت دیگر در جای تاریک و خنک قرار دهید.<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌های ماش</span></strong> پس از 12 ساعت دوم آماده مصرف می شوند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19390 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-3.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">خواص حبوبات پس از جوانه‌زدن به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد. جوانه‌ی حبوبات سرشار از آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. هنگامی که از جوانه‌ی حبوبات صحبت می‌کنیم، اغلب <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه‌ی ماش</strong></span> را درنظر می‌آید، که بیش از دیگر جوانه‌ها استفاده می‌شود. اما از تمام حبوبات و دانه‌های دیگر را می‌توان <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه</span></strong> تهیه کرد، مثلاً می‌توان از دانه‌ی آلفاآلفا (یونجه)، دانه‌ی آفتابگردان، انواع لوبیا، و <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/chickpea/"><strong>نخود</strong></a></span> استفاده کرد. در فرآیند جوانه‌زدن مواد درون دانه‌ها تغییر می‌کند: نشاسته تبدیل به گلوکز و فروکتوز می‌شود، پروتئین با کمک آنزیم‌های درون دانه، هضم می‌شود و تبدیل به آمینو اسید &nbsp;و پروتئین‌های قابل هضم برای ما در می‌آید، و آب، ویتامین‌ها و مواد معدنی درون دانه افزایش می‌یابد. جوانه‌ی حبوبات قرن‌هاست که به دلیل فواید غذایی و خواص دارویی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام خورد یا آب آنها را گرفت و یا کمی پخت و سپس میل کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش">فواید غذایی جوانه‌ی ماش</a></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">جوانه‌ی حبوبات منبع غنی انرژی و مواد مغذی است. برخلاف سبزیجات که پس از چیده شدن به سرعت خواص غذایی خود را از دست می‌دهند، حبوبات خواص غذایی خود را تا زمان خورده شدن حفظ می‌کنند. جوانه‌های حبوبات بهترین منبع آمینواسیدها (پروتئین)، ویتامین و مواد معدنی و همچنین میزان بالایی فیبر هستند. آنها شامل انواع ویتامین‌های A ، B، C، D، E و K‌ ، اسید فولیک، آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم و روی هستند. دیگر خواص غذایی بنا به نوع آنها متفاوت است. جالب است که بدانید جوانه‌ی ماش دارای فیتواستروژن (استروژن گیاهی) که ایزوفلاون نامیده می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص دارویی جوانه‌ی&nbsp;ماش</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">جوانه‌ی تمام حبوبات دارای مقدار زیادی مواد مغذی، ویتامین، مواد معدنی است، اما در اینجا به طور خاص بر <span style="color: #ff0000;"><strong>خواص جوانه‌ ماش</strong></span> تمرکز می‌کنیم:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">کبد</span> : <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ماش</span></strong> منبع غنی لسیتین است و سبب کاهش <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol/"><strong>کلسترول خون</strong></a></span> نیز می‌شود در نتیجه به کاهش چربی کبد کمک می‌کند و از کبدچرب پیشگیری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">قلب</span> : &nbsp;استفاده مداوم از <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه‌ی ماش</strong></span> به دلیل دارا بودن لسیتین و فیبر، به کاهش کلسترول LDL کمک می‌کند. کاهش کلسترول برای رگ‌های قلب بسیار مفید است و از تنگی عروق قلب جلوگیری می‌کند که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های قلبی است. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">استرس و خستگی</span> : &nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> سرشار از انرژی و مواد غذایی است که به رفع نشانه‌ها و علائم <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/stress/"><strong>استرس</strong></a></span> و <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly/"><strong>خستگی</strong></a></span> روحی و جسمی کمک می‌کند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C/"><strong>کم خونی</strong></a></span></span>&nbsp;: <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> منبع غنی آهن است که نقش اساسی در ساخت هموگلوبین خون دارد. همچنین سرشار از ویتامینC‌ است که جذب آهن در روده را افزایش می‌دهد، در نتیجه از <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C/"><strong>کم خونی</strong></a></span> حاصل از کمبود آهن جلوگیری می‌کند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">یائسگی</span> : &nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> حاوی فیتواستروژن است که اثری شبیه به استروژن دارد. به همین دلیل در کاهش نشانه‌های یائسگی در زنان (مانند گرگرفتگی و تپش قلب) &nbsp;مفید واقع می‌شود که در نتیجه‌ی کمبود استروژن است. فیتواستروژن موجود در <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> در به تعویق انداختن پوکی استخوان ناشی از یائسگی نیز نقش دارد.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">پوست</span> : فیتواستروژن موجود در <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> مانند گیرنده‌های استروژنی پوست عمل می‌کند، و ساخت اسیدهیالورونیک، کولاژن و الاستین موجود در ساختار پوست را افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده‌ی منظم از <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> می‌تواند از پیری و خشکی پوست جلوگیری کند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">مو و ناخن</span> : شکنندگی مو و ناخن نیز اغلب در نتیجه‌ی کمبود مواد مغذی به ویژه پروتئین، ویتامین و روی است. <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> شامل مقدایر بالایی از این مواد مغذی است و از این رو در پیشگیری و درمان مشکلات مو و ناخن بسیار مفید است.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">یبوست</span> : <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> به دلیل دارا بودن فیبر فراوان، حرکات روده را بهبود می‌بخشد و اثرات و علائم <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease/">یبوست</a></strong></span> را از بین می‌برد.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نکاتی در مورد استفاده از جوانه‌ها :</strong></span></p> <ul><li style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">بیشتر جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام مصرف کرد، اگر آنها را می‌پزید، دقت کنید که خیلی پخته نشوند، می‌توانید با حرارت کم تفت دهید یا به مدت کوتاهی بخارپز کنید.</span></li><li style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">دقت کنید جوانه‌هایی که از بازار می‌خرید تازه باشند و رنگ آنها تیره نباشد. حتماً آن را بوکنید و مطمئن شوید که دردمای یخچال نگهداری شده‌اند. زیرا در اثر رطوبت موجود در جوانه، احتمال رشد باکتری در آن وجود دارد.&nbsp;</span></li><li style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">بعضی افراد به پروتئین موجود در جوانه‌ها حساسیت دارند، از اینرو بهتر است از جوانه‌ها استفاده نکنند. &nbsp;</span></li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">جالب است بدانید <span style="color: #ff0000;"><strong>دانه‌های ماش</strong></span> اغلب طی 24 ساعت جوانه می‌زنند و اگر می‌خواهید حداکثر استفاده را از آن‌ها ببرید بهتر است آن‌ها را به صورت خام مصرف&nbsp;نمایید. بسیار مقوی و پر از انرژ<a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A6-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8/">ئ</a> است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گفتنی است که میوه و سبزیجات و دانه ها و یا <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bud-wheat/"><strong>جوانه گندم</strong></a></span> و <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش</strong></span> برای درمان <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/gout/"><strong>نقرس</strong></a></span> بسیار مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شاید برایتان جالب باشد که یک فنجان جوانه ماش 3.2 گرم پروتئین دارد که برای سلامت دستگاه ایمنی و حفظ عملکرد بافت‌ها لازم است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش">جوانه ماش</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-19T14:14:44+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد اخلاص http://afsordehgi.mihanblog.com/post/218 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر در مورد اخلاص</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد اخلاص ,شعر در مورد اخلاص و تقوا,شعر کوتاه در مورد اخلاص,شعر درباره اخلاص,شعر درباره اخلاص و تقوا,شعری در مورد اخلاص,شعر کودکانه در مورد اخلاص,شعر در مورد اخلاص در عمل,یک شعر در مورد اخلاص,شعر در مورد سوره اخلاص,شعر کوتاه درباره اخلاص,شعر درباره ی اخلاص,شعری درباره اخلاص,شعر در مورد اخلاص در کار,شعر کودکانه درباره اخلاص,شعر درباره سوره اخلاص,شعر حافظ در مورد اخلاص,شعر در مورد سوره حمد,شعر در مورد سوره توحید,شعر در مورد سوره فلق,شعری در مورد سوره توحید,شعر کودکانه در مورد سوره فلق,شعر کودکانه در مورد سوره توحید,شعر کودکانه در مورد سوره حمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص"><img class="alignnone wp-image-141042 size-full" title="شعر در مورد اخلاص" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص.jpg" alt="شعر در مورد اخلاص" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد اخلاص برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آخر ای فاتحه صبح به اخلاص بدم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که خلاص از شب هجران نبود بی اخلاص</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر در مورد اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آه ازین صومعه داران تهی از اخلاص </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کز حسد رهزن اخلاص مریدان همند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر در مورد اخلاص و تقوا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تا ز اخلاص و ریا بیرون شدم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جان اخلاص و ریا اقبال عشق</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر کوتاه در مورد اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%84-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به گناهی ز مخلصان مازار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاهل اخلاص خود گنه نکنند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر درباره اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گنج اخلاص داشت خاقانی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زان گهر ریز آن جناب کند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر درباره اخلاص و تقوا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همه عالم گرفت ننگ نفاق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نام اخلاص ناب نشنیدم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعری در مورد اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هست اخلاص بیخ ایمانم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شاخ ایمانست خوف دیانم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر کودکانه در مورد اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گر چهل صبح از سر اخلاص </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مخلصی گرد عاشقان گردد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%b7%d8%a7%d9%85%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر در مورد اخلاص در عمل</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خرم آنکس که از سر اخلاص</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بنده حضرت چنان باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">یک شعر در مورد اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ور تو از اخلاص خواهی تا چو زر خالص شوی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> دیده اخلاص را چون طوق بر زنار زن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر در مورد سوره اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%88%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گلزار وفا ز خار من می روید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اخلاص ز رهگذار من می روید</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر کوتاه درباره اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یک صبح به اخلاص بیا بر در ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر درباره ی اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%db%8c%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خود که جوید ز کمند سر زلف تو خلاص؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که به اخلاص رود گردن نحجیر درو</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ac%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعری درباره اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> صدق و اخلاص و صفا باقی نماند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">«آن قدح بشکست و آن ساقی نماند»</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر در مورد اخلاص در کار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قوت از جمعیت دین مبین </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دین همه عزم است و اخلاص و یقین</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر کودکانه درباره اخلاص</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به یک بد خدمتی عاصی مدانم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که در اخلاص دارم حظ موفور</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اخلاص">شعر درباره سوره اخلاص</a></strong></span></h3></div> text/html 2018-02-17T07:33:45+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص زالزالک وحشی و قرمز و کوهی در بارداری چیست http://afsordehgi.mihanblog.com/post/217 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک</a> وحشی و قرمز و کوهی در بارداری چیست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></span></strong> به توضیح خواص <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="زالزالک" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9" target="_blank" rel="noopener">زالزالک</a></span></strong> می پردازیم.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.زالزالک را هم می شناسیم آیا خواصش را هم می شناسید؟؟ ( کویج ) ( Crataegus aronia ) ؛ میوه ای به اندازه کوچک و&nbsp; پاییزی به <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a></span></strong> قرمز ، زرد و نارنجی و بعضاً سیاه با هسته اى سخت می باشد.زالزالک میوه ای است که دشمن نارسایی قلبی است و کاهنده فشار خون می باشد<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19684 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-2.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">( کویج ) ؛ اصولا درختچه ای تیغ دار از تیره <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="گل" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" target="_blank" rel="noopener">گل</a></span></strong> سرخیان ( یا سیبى ها ) با میوه ای خوراکی که بیشتر به شکل درختچه است و داراى شاخه هاى خاردار و شکوفه هاى پرپر زیبا به رنگ سفید یا صورتی و معطر می باشد.به یاد داشته باشید که درختچه آن در دامنه کوهها و اراضی جنگلی آفتابی در سرتاسر جهان می روید و تکثیر آن از طریق تخم و تهیه نهال انجام می گردد.اصولا زالزالک در ایران از جمله در بلندی‌های استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد می‌روید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19685 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-3.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک وحشی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">( کویج ) ؛ داراى مواد معدنى گوناگون، ویتامین ها، مقدار زیادى تانن و کلسیم ، ترشى آلى ، پکتین ، مازو ، اسید تارتریک ، اسید مالیک ، روغن چرب، قندهاى گلوکز، فروکتوز می باشد.بهتر است بدانید که بسیار قابض و در <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="درمان اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">درمان اسهال</a></span></strong> خونی مؤثر می باشد. زالزالک براى تقویت قلب و معده بسیار توصیه شده است.جالب است بدانید که برای معالجه بیماران مبتلا به فعالیت نامنظم قلب کاربرد دارد.زالزالک میوه ای است که در مواقع کم خونى و <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سل" href="http://www.jesarat.com/tuberculosis" target="_blank" rel="noopener">سل</a></span></strong> اثر خوبی دارد.خاطر نشان می کنیم که برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="روماتیسم" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" target="_blank" rel="noopener">روماتیسم</a></span></strong> و مبتلایان به ورم روده مفید می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19686 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-4.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این میوه دارای خواص زیاد کننده اشتها می باشد. برای درمان قطره قطره آمدن ادرار توصیه شده است.اصولا شربت آن همراه با شکر سرخ ، براى رفع <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a></span></strong> شدید مفید می باشد.بهتر است بدانید که گل آن ، ضد <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="تشنج" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" target="_blank" rel="noopener">تشنج</a></span></strong> بوده و حرکات نامنظم قلب را تنظیم مى کند. داروى مفید و خاصى بر ضد تپش قلب و ضربان شدید آن می باشد.زالزالک گیاهی از خانواده رز است که سرشار از ویتامین‌های گروه B و ویتامین C می‌باشد و یکی از گیاهان دارویی بسیار قدیمی در اروپا است. گل، برگ و میوه زالزالک همگی مصارف درمانی دارند. مواد شیمیایی موثر موجود در آن عبارت‌اند: از فلاوونوئیدها، آنتوسیانیدین‌ها، پروآنتوسیانیدین‌ها و … که همگی از آنتی‌اکسیدان‌های بسیار موثر و قوی می‌باشند که <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="حساسیت" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" target="_blank" rel="noopener">حساسیت</a></span></strong> رگ‌های خونی را کاهش می‌دهند و از آسیب عوامل مخرب ایجادکننده اکسیداسیون (مانند آلودگی‌ها، دود سیگار، مواد شیمیایی موجود در غذاها و…) در رگ‌ها جلوگیری می‌کنند. در نتیجه فعالیت این آنتی‌اکسیدان‌ها، گرفتگی عروق کاهش می‌یابد و غذا رسانی به سلول‌های قلبی تسهیل می‌شود، در نتیجه منجر به بهبود جریان خون قلبی و نهایتاً بهتر شدن عملکرد ماهیچه‌های قلب می‌گردد که <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a></span></strong> را کاهش می‌دهد و بسیاری از دردهای آنژینی را تسکین می‌بخشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19683 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-1.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زالزالک گیاهی است از تیرهٔ گل سرخیان که بیشتر به شکل درختچه است و دارای شاخه های خاردار و گل های سفید، معطر و میوه های زرد و نارنجی است. میوهٔ آن خوراکی است و در اکثر نواحی معتدل می روید. درخت زالزالک به صورت خودرو در گرگان، اراک، کلاردشت، ارومیه، بروجرد، کوهستان های البرز و حتی ناحیهٔ پس قلعهٔ شمال تهران وجود دارد و همچنین در شمال ایران، گونه های وحشی آن به شکل خودرو در جنگل ها می روید و آن را (ویلک) می نامند. تکثیر آن از طریق تخم و تهیهٔ نهال انجام می پذیرد و در <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="بهار" href="http://www.jesarat.com/bahar" target="_blank" rel="noopener">بهار</a></span></strong>، شکوفه های پرپر صورتی رنگ زیبائی دارد. میوه ای است کوچک حاوی هسته هائی سخت.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">خواص زالزالک</a><br> </span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میوهٔ زالزالک بسیار قابض است لذا می توان آن را در موارد اسهال و <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="اسهال خونی" href="http://www.jesarat.com/bloody-diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال خونی</a></span></strong> خورد، زیرا مقدار زیادی تانن دارد. دارای کلسیم و مقداری ترشی آلی و پکتین است. برای تقویت قلب و معده بسیار توصیه شده است. در مواقع <span style="color: #ff0000;"><strong><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="کم خونی" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">کم خونی</a></strong></span> و سل نیز اثر نیکو دارد.زالزالک از مازو، اسید تارتریک و اسید مالیک برخوردار است. مسلولین و مبتلایان به کم خونی می توانند از آن بهره مند شوند. همین طور است دربارهٔ روماتیسمی ها و مبتلایان به ورم روده. میوهٔ تازهٔ آن دارای روغن چرب و قندهای گلوکز، فروکتوز و مواد معدنی گوناگون و نیز ویتامین C است. در هستهٔ این میوه، مادهٔ آمیگدالین هست که اثر سمی دارد و باید از خوردن آن اجتناب کرد. گل زالزالک اندکی معطر است و قبل از آنکه غنچه اش کاملاً باز شود، برای مصرف داروسازی آن را می چینند. این گل ضد تشنج بوده و حرکات نامنظم قلب را تنظیم می کند. داروی مفید و خاصی برای تپش قلب و ضربان شدید آن است ، اشتها را زیاد می کند. برای مداوای قطره قطره آمدن ادرار توصیه شده است. نوشیدن شربت میوهٔ یاد شده با شکر سرخ برای رفع سردرد شدید فایده دارد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-05T00:25:26+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی آلو خشک و لاغری http://afsordehgi.mihanblog.com/post/216 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص و رابطه <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3">آلو خشک و لاغری</a> برای سلامتی بدن</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>خواص و رابطه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3" title="آلو خشک و لاغری" target="_blank" class="csslink">آلو خشک و لاغری</a> برای سلامتی بدن در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums" title="آلو خشک" target="_blank" class="csslink">آلو خشک</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a> , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری , رابطه آلو خشک و لاغری , تاثیر آلو خشک و لاغری , آلو خشک برای لاغری , خوردن آلو خشک برای لاغر شدن , آیا آلو خشک لاغر کننده است , خواص آلو خشک در لاغر کردن , آلو خشک و لاغری رابطه دارند&nbsp;</span></p> <div style="text-align: center;"> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3"><img class="alignnone" title="آلو خشک و لاغری , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری" src="http://img.bisms.ir//2016/09/14_bisms.ir-2016-09-10.jpg" alt="آلو خشک و لاغری , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری" width="300" height="225"></a></span></span></p> <p><span style="color: #800000;">آلوخشک شهرت زیادی در رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a> دارد. اما خواص آن فراتر از این حرف‌هاست. می‌توانید در طبخ غذاهایتان و یا به عنوان میان وعده از آلو خشک استفاده کرده و علاوه بر لذت بردن از طعم آن، از خواص یک ماده غذایی سالم و پرخاصیت نیز بهره‌مند شوید.</span></p> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3">آلو خشک و لاغری</a></span></strong></h3> <p><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص و رابطه آلو خشک و لاغری برای سلامتی بدن می پردازیم.امیدئاریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.اگر این روزها رژیم گرفته‌اید و می‌خواهید راهی برای سرعت بخشیدن به روند لاغری‌تان پیدا کنید آلو خشک میل کنید. نتایج یک پژوهش انگلیسی نشان می‌دهد که مصرف روزانه‌ی آلو خشک باعث ایجاد سیری طولانی مدت شده و روند لاغری را تسریع می‌کند.آلو خشک هم خوشمزه است و هم پرخاصیت! این میوه‌ی خشک نه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a> باعث لاغری می‌شود بلکه با ایجاد سیری طولانی مدت رژیم‌های لاغری را با سرعت بیشتری پیش می‌برد.یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه لیورپول، پژوهشی روی 100 داوطلب دچار چاقی شروع کردند تا قدرت لاغر کنندگی آلو خشک را مورد ارزیابی قرار دهند. این داوطلب‌ها به دو دسته تقسیم شدند. خانم‌های گروه اول باید روزانه 140 گرم آلو خشک مصرف می‌کردند و آقایان این گروه روزانه 171 گرم. در عوض گروه دوم رژیم متعادلی در پیش گرفتند و زیر نظر یک مربی ورزش برنامه‌ی ورزشی داشتند.</span></p> </div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3"><img class="alignnone" title="آلو خشک و لاغری , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری" src="http://img.bisms.ir//2016/09/44_bisms.ir-2016-09-10.jpg" alt="آلو خشک و لاغری , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری" width="285" height="168"></a></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">آلو خشک حاوی کالری کمی در حدود 20 کیلوکالری انرژی است. در نتیجه آن را همیار لاغری می‌دانند. شاخص گلیسمی این ماده غذایی نیز پایین (40) است. در نتیجه می‌تواند به راحتی و بدون افزایش قند خون، گرسنگی را از بین ببرد. اگر دنبال یک ماده غذایی خوشمزه برای از بین بردن اشتهای زیاد، ریزه‌خواری و کنترل گرسنگی‌تان می‌گردید آلو خشک در خدمتتان است؛ چون سرشار از فیبرهای غذایی است و به راحتی سیرتان می‌کند.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3">خواص آلو خشک و لاغری</a></span></strong></h3> <div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نتایج بررسی‌ها و تلاش محققان و شرکت‌کننده نشان می‌دهد که در عرض سه ماه مصرف‌کننده‌های آلو خشک 2 کیلوگرم وزن کم کرده و اندازه‌ی دور کمرشان 2.5 سانتی‌متر کمتر شده است. در واقع از هفته‌ی هشتم شروع مصرف آلو خشک، داوطلب‌ها متوجه شدند که سیری طولانی مدتی دارند. البته در گروه دوم که آلو خشک نداشتند نیز داوطلب‌ها به طور متوسط 1.5 کیلوگرم وزن کم کرده و 1.7 سانتی‌متر نیز از اندازه‌ی دور کمرشان کم شد.محققان با مقایسه‌ی این دو گروه به این نتیجه رسیدند که گنجاندن آلو خشک در برنامه‌ی غذایی افرادی که قصد لاغری دارند باعث افزایش روند لاغری شده و افراد وزن بیشتری از دست می‌دهند. اگر شما هم رژیم گرفته‌اید حتماً آلو خشک را در برنامه‌ی غذایی‌تان بگنجانید.</span></p> </div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3"><img class="alignnone" title="آلو خشک و لاغری , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری" src="http://img.bisms.ir//2016/09/94_bisms.ir-2016-09-10.jpg" alt="آلو خشک و لاغری , خواص آلو خشک و لاغری , فواید آلو خشک و لاغری , مضرات آلو خشک و لاغری" width="300" height="200"></a></span></div> <div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">آلو خشک حاوی گلوکز (45 درصد) است و انرژی مغز را تامین می‌کند. در نتیجه می‌توانید در فصل امتحانات از آن استفاده کنید.این ماده غذایی همچنین منبع فروکتوز (25 درصد) و سوربیتول (30 درصد) است و قند مورد نیاز بدن را تامین می‌کند. این قندها به تدریج جذب بدن می‌شود.این ماده غذایی برای ورزشکاران توصیه می‌شود چون مانع از افزایش ناگهانی قند خون و افت قدرت عضلانی بدن می‌شود. به خاطر اینکه سرشار از منیزیم (45 میلی‌گرم در هر 100 گرم) است که برای تامین انرژی و انقباض عضلانی لازم و ضروری است.</span></p> </div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3">مضرات آلو خشک و لاغری</a></span></strong></h3> <div> <p class="tj" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گنجاندن آلو خشک در برنامه ی غذایی افرادی که قصد لاغری دارند باعث افزایش روند لاغری شده و افراد وزن بیشتری از دست می دهند. خوردن 2 وعده آلو در طول روز می تواند سبب شود <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" title="احساس" target="_blank" class="csslink">احساس</a> گرسنگی عقب تر بیفتد و به لاغر شدن کمک می کند. البته اگر قصد دارید خوردن آلو را شروع کنید، توصیه می شود با تعداد کمی شروع کنید، چون معروف است که این میوه وضعیت دستگاه گوارش را به هم می ریزد.محققان در دانشگاه لیورپول، وزن و اشتهای 100 مرد و زن چاق را زیر نظر گرفتند، با این تفاوت که به نصف آنها به عنوان اسنک، آلو داده شد. از مردها خواستند روزانه حدود 170 گرم (حدود 15 تا) آلو بخورند و از زن ها هم درخواست شد روزانه 140 گرم آلو مصرف کنند. نتیجه نشان داد گروهی که آلو می خوردند، در اواخر تحقیق با سرعت بیشتری وزن کم می کردند و احساس سیری بیشتری داشتند، که احتمالا این احساس سیری به خاطر فیبر زیاد موجود در این میوه است.</span></p> </div> <p style="text-align: center;"> </p><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-3">آلو خشک و لاغری</a></strong></span></h1> </div> text/html 2017-09-29T18:12:34+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد آتش http://afsordehgi.mihanblog.com/post/215 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعری در مورد آتش نشانی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نام این آتش ، تنها عشق بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و عمری که داشت زیر سایه ی این سه حرف</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رو به زوال می رفت</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر در وصف آتش کاروان دلکش</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اولین شعرها را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من برایت گفته ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روی دیواره ی غارها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به شکل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکار، نیزه و آتش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و هنوز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هیچ‌کس نفهمیده</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکار، نیزه و آتش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فقط استعاره ای هستند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از عشق من به تو</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر در مورد آتش</a></strong></span></h1> text/html 2017-09-22T08:59:52+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی بخواب عشقم http://afsordehgi.mihanblog.com/post/214 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85">بخواب عشقم برای دوست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سیمای شب آغشته به سیماب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آویخت چراغ فلک از طارم نیلی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قندیل مه آویزه محراب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یاد از توام ای گوهر نایاب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون غنچه دل تنگ من آغشته به خون شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا یادم از آن نوگل سیراب برآمد<span id="more-22976"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماهم به نظر در دل ابر متلاطم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون زورقی افتاده به گرداب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از راز فسونکاری شب پرده برافتاد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هر روز که خورشید جهانتاب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیدم به لب جوی جهان گذران را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آفاق همه نقش رخ آب برآمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در صحبت احباب ز بس روی و ریا بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جانم به لب از صحبت احباب برآمد</span></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85" data-mce-style="color: #ff0000;">بخواب عشقم</a></span></strong></h1> text/html 2017-06-08T08:59:38+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی ,آکواریوم جادویی جدید http://afsordehgi.mihanblog.com/post/213 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خرید اینترنتی <a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow">آکواریوم جادویی</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی آکواریوم جادویی از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> آکواریوم جادویی,فروش آکواریوم جادویی,فروش اینترنتی آکواریوم جادویی,فروش آنلاین آکواریوم جادویی,خرید آکواریوم جادویی,خرید اینترنتی آکواریوم جادویی,خرید پستی آکواریوم جادویی,خرید ارزان آکواریوم جادویی,خرید آنلاین آکواریوم جادویی,خرید نقدی آکواریوم جادویی,خرید و فروش آکواریوم جادویی,فروشگاه رسمی آکواریوم جادویی,فروشگاه اصلی آکواریوم جادویی,بهترین آکواریوم جادویی,،فروشگاه آکواریوم جادویی,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> آکواریوم جادویی,آکواریوم جادویی جدید,خرید آکواریوم جادویی جدید,خرید اینترنتی آکواریوم جادویی جدید,خرید پستی آکواریوم جادویی جدید,خرید ارزان آکواریوم جادویی جدید,خرید با تخفیف آکواریوم جادویی,آکواریوم جادویی اصل,خرید آکواریوم جادویی اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> آکواریوم جادویی اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> آکواریوم جادویی اصل,فروش آکواریوم جادویی اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12497 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-115.jpg" alt="فروشگاه آکواریوم جادویی" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر به دنبال یک اکواریوم زیبا و متفاوت هستید که خودش با ریختن آب تمیز آب کثیف را از خود خارج کند ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow">آکواریوم جادویی</a></strong> را معرفی می کنیم برای خرید این محصول ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> را پیشنهاد می کنیم .</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12495 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449676020.jpg" alt="فروشگاه آکواریوم جادویی" height="215" width="344"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروشگاه آکواریوم جادویی</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;">آکواریوم جادویی </span><br> <span style="color: #008000;">این آکواریوم قادر به تمیز کردن خودش میباشد</span><br> <span style="color: #008000;">کافیسب آب تمیز را اضافه کنید و شاهد تخلیه آب زائد از لوله تخلیه آن باشید</span><br> <span style="color: #008000;">هدیه ای ارزشمند برای صاحبان جانداران آبزی</span><br> <span style="color: #008000;">ابعاد تقریبی 25 در 12 سانتی متر</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12493 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449674417.jpg" alt="فروش آکواریوم جادویی" height="460" width="460"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروش آکواریوم جادویی </strong></a></span></div> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12496 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449680842.jpg" alt="خرید آکواریوم جادویی" height="480" width="480"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید آکواریوم جادویی</strong></a></span></div> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12494 size-medium" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449675026-300x300.jpg" alt="بهترین آکواریوم جادویی" height="300" width="300"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>بهترین آکواریوم جادویی</strong></a></span><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12499 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449673389.jpg" alt="آکواریوم جادویی اصل" height="394" width="700"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>آکواریوم جادویی اصل</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span></div> <p><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2029" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;آکواریوم جادویی جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center><center><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="آکواریوم جادویی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="آکواریوم جادویی" height="160" width="617"></strong></a></center></center> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span></p> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2029" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>آکواریوم جادویی</strong></a></span></h1> </center></div></span> text/html 2017-06-06T06:40:43+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی خرید با تخفیف سینی شیشه ای دوا http://afsordehgi.mihanblog.com/post/212 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خرید اینترنتی <a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow">سینی شیشه ای دوار</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی سینی شیشه ای دوار از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> سینی شیشه ای دوار,فروش سینی شیشه ای دوار,فروش اینترنتی سینی شیشه ای دوار,فروش آنلاین سینی شیشه ای دوار,خرید سینی شیشه ای دوار,خرید اینترنتی سینی شیشه ای دوار,خرید پستی سینی شیشه ای دوار,خرید ارزان سینی شیشه ای دوار,خرید آنلاین سینی شیشه ای دوار,خرید نقدی سینی شیشه ای دوار,خرید و فروش سینی شیشه ای دوار,فروشگاه رسمی سینی شیشه ای دوار,فروشگاه اصلی سینی شیشه ای دوار,بهترین سینی شیشه ای دوار,،فروشگاه سینی شیشه ای دوار,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> سینی شیشه ای دوار,سینی شیشه ای دوار جدید,خرید سینی شیشه ای دوار جدید,خرید اینترنتی سینی شیشه ای دوار جدید,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی </a>سینی شیشه ای دوار جدید,خرید ارزان سینی شیشه ای دوار جدید,خرید با تخفیف سینی شیشه ای دوار,سینی شیشه ای دوار اصل,خرید سینی شیشه ای دوار اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> سینی شیشه ای دوار اصل,خرید پستی سینی شیشه ای دوار اصل,فروش سینی شیشه ای دوار اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12442 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-110.jpg" alt="فروشگاه سینی شیشه ای دوار" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">اگر به دنبال یک سینی شیک و خاص برای آشپزخانه خود هستید ما به شما <strong><a style="color: #008000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow">سینی شیشه ای دوار</a></strong> را معرفی می کنیم با طراحی زیبا و شیک چشم هرببیننده ای را خیره می کند خرید این محصول را از <strong><a style="color: #008000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> به شما پیشنهاد می کنیم .</span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>سینی شیشه ای دوار</strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12438 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280842.jpg" alt="فروشگاه سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>فروشگاه سینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #000080;">اگر دلتان نمی‌خواهد در مهمانی‌ها از ظرف‌های معمول و رایج موجود در بازار استفاده کنید، یک دیس شیشه‌ای دوار می‌تواند برای ایجاد این تفاوت به شما کمک کند. «دیس شیشه‌ای مدل گرد دوار» توسط کارگاه سانگین ساخته شده و به شکل دایره‌ است که قطری در حدود 30 سانتی‌متر دارد.<strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12441 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483285175.jpg" alt="خریدسینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>خریدسینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #008000;">زیبا و منحصربفرد مناسب برای سفره وجشنهای مختلف دارای پایه چرخشی ضد زنگ<br> دراین مدل جدید شما میتوانید هم برای چیدن شیرینی و کیک وهم برای غذا، چای و … برای مراسم گوناگون استفاده نمایید<br> دارای پایه دورانی از جنس استیل زنگ نزن<br> ابعاد: ظرف شیشه ای به قطر34سانت<br> </span></span></span></span><a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12436 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280468.jpg" alt="فروش سینی شیشه ای دوار" height="700" width="700"></a> </div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>فروش سینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #000080;">دارای چرخش هماهنگ و یکنواخت<br> مناسب برای سرو غذا در سفره های مدرن<br> دارای شیشه ی شفاف<strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12437 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280732.jpg" alt="فروش آنلاین سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong><strong>فروش آنلاین&nbsp; سینی شیشه ای دوار</strong></strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12440 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483284966.jpg" alt="خریدسینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>خریدسینی شیشه ای دوار</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12439 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280995.jpg" alt="خریداینترنتی سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong><strong>خریداینترنتی سینی شیشه ای دوار</strong></strong></a></span></div> <div align="center"> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">قیمت این محصول: 35.000 تومان</span><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2509" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;سینی شیشه ای دوار جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="سینی شیشه ای دوار" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="سینی شیشه ای دوار" height="160" width="617"></strong></a><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2509" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>سینی شیشه ای دوار</strong></a></span></h1> </center></div></span> text/html 2017-05-31T09:51:51+01:00 afsordehgi.mihanblog.com مسعود هاشمی خرید ماساژور صندلی اتومبیل http://afsordehgi.mihanblog.com/post/211 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> ماساژور صندلی اتومبیل</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی ماساژور صندلی اتومبیل از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> ماساژور صندلی اتومبیل,فروش ماساژور صندلی اتومبیل,فروش اینترنتی ماساژور صندلی اتومبیل,فروش آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل,خرید ماساژور صندلی اتومبیل,خرید اینترنتی ماساژور صندلی اتومبیل,خرید پستی ماساژور صندلی اتومبیل,خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل,خرید آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل,خرید نقدی ماساژور صندلی اتومبیل,خرید و فروش ماساژور صندلی اتومبیل,فروشگاه رسمی ماساژور صندلی اتومبیل,فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل,بهترین ماساژور صندلی اتومبیل,،فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> ماساژور صندلی اتومبیل,ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید اینترنتی ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید پستی ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید با تخفیف ماساژور صندلی اتومبیل,ماساژور صندلی اتومبیل اصل,خرید ماساژور صندلی اتومبیل اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> ماساژور صندلی اتومبیل اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> ماساژور صندلی اتومبیل اصل,فروش ماساژور صندلی اتومبیل اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12309 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-231.jpg" alt="فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل" width="512" height="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر به دنبال وسیله ای هستید که در زمان استراحت و یا رانندگی روی آن بنشینید و خستگی شما را کم کند ما به شما <a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a> را معرفی می کنیم برای خرید این محصول بی نظیر می تواند از <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> خرید کنید.</span></p> <div> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong> ماساژور صندلی ویبره حرارتی</strong></span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12316 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464797925.jpg" alt="فروش ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>فروش ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></div> <p align="center"><span style="color: #008000;">ماساژور صندلی ماشین ویبره دار حرارتی</span></p> <p align="center"><span style="color: #008000;">&nbsp;5 موتوره بسیار قوی</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12317 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464798428.jpg" alt="خرید ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>خرید ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></div> <p align="center"><span style="color: #000080;">قابلیت ماساژ چندین نقطه بطور همزمان</span></p> <p align="center"><span style="color: #000080;">قابلیت ماساژ دادن بصورت چرخشی و ضربه ای و ..</span></p> <p align="center"><span style="color: #000080;">مناسب برای ریلکسیشن طی روز</span></p> <p align="center"><span style="color: #000080;">مناسب جهت جلوگیری از درد کمر و گردن و …</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12314 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464792129.jpg" alt="بهترین ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>بهترین ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></div> <p align="center"><span style="color: #008000;"> در حین رانندگی براحتی رفع خستگی نمایید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابل استفاده بر روی صندلی اتومبیل ، منازل و محل کار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابلیت اتصال به شارژ فندک اتومبیل و برق شهر </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #008000;" lang="fa"> بهترین وسیله برای ریلکس کردن در هر مکان و زمان</span></p> <p align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12311 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449063467.jpg" alt="خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #000080;">این وسیله در واقع ماساژور همراه شما می باشد که در مکانها و حالتهای مختلف می توانید از آن استفاده نمایید.از هر فرصتی استفاده کنید و در حین رانندگی براحتی رفع خستگی نمایید.همچنین این وسیله در منزل یا محل کار ، بر روی اکثر صندلیها قابل استفاده می باشد. این ماساژور دارای ۹ روش ماساژ در ۳ ناحیه به همراه ۶ ویبرتور می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #ff0000;"><span lang="en-us"><strong>قیمت : 110.000 </strong></span><strong>تومان</strong></span></p> <p align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12312 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449065376.jpg" alt="خرید آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong><span lang="en-us">خرید آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل</span></strong></a></span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #008000;">استفاده از این صندلی ماساژور&nbsp; اتومبیل در هنگام رانندگی باعث تمدد اعصاب در ترافیک و راه بندان شده و در رانندگی های طولانی مدت به بهبود گردش خون نیز کمک می کند.این وسیله در واقع ماساژور همراه شما می باشد که در مکانها و حالتهای مختلف میتوانید از آن استفاده کنید. </span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #008000;">این دستگاه دارای کنترل دستی می باشد که علاوه بر صندلی های ماشین آن را می توان بر روی اکثر صندلی ها و مبل نیز استفاده نمود.</span></p> <p align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12313 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449069082.jpg" alt="تخفیف ویژه ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>تخفیف ویژه ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody47" style="color: #000080;"> کارایی:</span></p> <ul><ul style="text-align: center;"><li><span style="color: #000080;"> گرم کردن پشت کمر در فصل زمستان</span><span style="color: #000080;">رفع خستگی عضلات ناحیه مورد ماساژ</span> <p><span style="color: #000080;">آرامش در بدن و شل کردن عضلات پشت</span></p> <p><span style="color: #000080;">سرعت بخشیدن به فرایند خون رسانی در رانندگی های طولانی</span></p></li></ul></ul> <p><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="aligncenter wp-image-12310 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449063059.jpg" alt="فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> ماساژور صندلی اتومبیل </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابل استفاده بر روی صندلی اتومبیل ، منازل و محل کار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابلیت اتصال به شارژ فندک اتومبیل و برق شهر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> اصل و قیمت استثنایی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> تمدد اعصاب در ترافیک و راه بندان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12315 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464792185.jpg" alt="فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></p> </div> <center><span style="color: #ff0000;"><strong> قیمت : 110,000 &nbsp;تومان </strong></span></center><center></center><center><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2014" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" width="159" height="60"></a></center> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;ماساژور صندلی اتومبیل جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><center><a href="http://buy66.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%da%98%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%84/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="ماساژور صندلی اتومبیل" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="ماساژور صندلی اتومبیل" width="617" height="160"></a></center><center><center><span style="color: #ff0000;"><strong> قیمت : 110,000 &nbsp;تومان </strong></span></center></center><center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2014" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" width="159" height="60"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></h1></span>